Kroezeboom De Mortel plechtig ingezegend

5 maanden geleden gepubliceerd

Het project Landschapsbomen Gemert-Bakel, een samenwerking van Stichting Landschap Gemert-Bakel, Waterschap Aa en Maas en de gemeente Gemert-Bakel, heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Het doel van het project is om monumentale bomen voor de toekomst te planten en dit werd opnieuw zichtbaar in het buitengebied van De Mortel. Hier werd een Kroezeboom ingezegend door Pater Piet Delisse.

De zegen van Pater Piet Delisse

Pater Piet Delisse, die zijn wortels heeft in Erp en als voormalig kasteelbewoner nog altijd nauw verbonden is met Gemert, had de eer om de Kroezeboom in te zegenen.

Wat is een Kroezeboom?

Een kroezeboom is een boom, meestal een eik, die een grens of kruispunt aangeeft. In het oosten van Nederland werden vaak stenen of bomen gebruikt als grensbepaling op het es, de plek van waaruit de akkers verdeeld werden. Deze plekken hadden ook een heilige of juridische functie.

Bij de ingezegende boom werd ook een hagelkruis geplaatst door de vrijetijdsridders van de Duitse Orde Gemerth. De foto’s van dit evenement werden genomen door Jo van Es van RJ Foto Video.